Riksbyggen Dag&Natt

Tel: 0771-860 860 vid felanmälan

När du ringer hit blir din förfrågan, klagomål, felanmälan, synpunkt eller annat – ett ärende.

Ditt ärende administreras – handläggs, i tur och ordning beroende på vad det gäller. Är det av akut karaktär handlägger man det förstås omgående.

Genom att felanmäla/kontakta Riksbyggen Dag&Natt, får vi också kunskap om var framtida reparationer, byte av maskiner och apparatur kan bli aktuellt. Här kan man direkt se att om t.ex. många klagomål har gällt en mangel i en tvättstuga, kanske vi får fundera över om det är dags att byta ut den. Din felanmälan blir en post i vår ”kunskapsbank” över vår förening och en fingervisning om hur underhållsplaneringen ska se ut.

Alternativt kan du e-posta: malmohus30@telia.com

Kontakt med föreningens styrelse får du på adress: styrelsen@malmohus30.se