FÖRÄNDRING I MILJÖHUSET

Nu är arbetet med Miljöhuset slutfört! Har vi Malmös snyggaste soprum?

Förhoppningen är nu att ALLA hjälps åt med att sortera i rätt fraktioner och hålla rent och snyggt. Det blir ju trevligare så, det finns det ingen som kan säga emot!

Här är nu ändrat så att det är lite bättre plats för kärlen. Golvet är gjutet och förstärkt för att klara belastningen. Nya armaturer är uppsatta.

 

Styrelsen