Vår bostadsrättsförening har funnits sedan 1979 då de första husen blev färdigställda. Så småningom fanns boende i samtliga 131 lägenheter, fördelade på de sex gårdarna.

Lindeborg som stadsdel var på den här tiden en expansiv sådan. Bara några år tidigare fanns här bara åkrar och gårdar med ett livligt lantbruk. Längst söderut, närmast Svågertorp, fanns kolonier, småindustri och verkstäder. Gårdarna fick sedan fick ge de namn som vi idag väl känner igen. – Lindeborg, Fosieborg, Svågertorp, Stolpalösa, Sofieholm, Henriksdal osv.

Bronsskulpturen ”Kastanjer” är gjord av Rune Säll 1981 och är en av föreningens kännetecken. På ”gröningen” mitt i föreningen finns den att beskåda och här sattes också vårt vårdträd – en röd kastanj. Dessvärre stod den inte emot påfrestningarna utan ersattes med ett nytt träd för något år sedan.

Gröningen, mitt i byn, är vår samlingsplats för sociala aktiviteter. Här har hållits fester och spelats kubb och numera boule.