Fritidskommittén: Föreningen har ingen fritidskommitté för närvarande. Intresserade kontakta styrelsen för hjälp att starta upp en ny verksamhet!
Fritidslokalen: Fritidslokalen, Lindeborgsgatan 49, finns att hyra för föreningens medlemmar vid behov av lokal för kalas eller liknande evenemang. Kontakta Annika Lindkvist tfn 040-270471 för att boka. Lokalen kostar 500 kr vid varje hyrtillfälle.