Hem

Föreningen har tecknat en kollektiv fiberanslutning enligt stämmobeslut 2022-05-05.

Tyvärr har det blivit en försening av leveransen för vår kollektiva fiberanslutning.
Leveranstid är framflyttad till 2022-09-20

Möjlighet att hämta ut ny hårdvara kommer att vara möjligt innan ovanstående datum.

Mer info om datum kommer att meddelas senare.