Frågor & Svar

Extra parkering.
Till varje lägenhet ingår det en garageplats.
Skulle du behöva ytterliggare garage så fråga dina grannar eller annan medlem i föreningen.
Eller skicka ett mail till malmohus30@telia.com så lägger vi ut det på hemsidan.

Föreningen har 8 st extra p-platser på P-däcket. Till dessa finns det en kölista som hanteras av Riksbyggen. Om du önskar ställa dig i kö så ring 0771-860 860.

Varför görs statuskontroller?

Det har blivit allt mer populärt att renovera hemma. Det kan handla om att kakla om badrummet, att installera disk- eller tvättmaskin, dra nya elkablar, byta fläkt, eller riva och flytta väggar. Om arbetet inte blir korrekt utfört kan det leda till stora skador, kostnader och olägenheter, inte bara för den direkt drabbade utan också för både bostadsrättsförening och grannar.

Vattenskador och elfel genererar varje år stora kostnader för landets bostadsrättsföreningar och försäkringsbolagen får varje dag in hundratals anmälningar om vattenskador. Många av dessa skulle kunna undvikas genom att arbeta förebyggande.

Enligt Bostadsrättslagen har föreningen ansvar för el, ventilation och vatten i fastigheten inkl. lägenheterna och därmed också rätt att kontrollera och utföra tillsyn av dessa installationer. Enligt samma lagrum har föreningen även möjlighet att på den enskilde medlemmens bekostnad avhjälpa brister (som denne ansvarar för) om någons annans säkerhet äventyras eller när det finns risk för omfattande skador på föreningens eller någon annans egendom.

I regel är det dock i både bostadsrättsägarens och föreningens intresse att alla installationer följer gällande branschbestämmelser. Därför är en statuskontroll av lägenheter något som gagnar alla parter.

En kontrollant går systematiskt igenom alla installationer i lägenheterna, till exempel:

  • installation och anslutningar av diskmaskin
  • förekomst av skvallermatta
  • fläkt
  • anslutningar av vatten i köket
  • installation och anslutningar av tvättmaskin
  • radiatorer
  • fuktindikering på toalett och badrum
  • kontroll av eluttag: att de som måste vara jordade verkligen är det