Byggprojekt

En arbetsgrupp inom styrelsen är utsedd och som kommer att ha kontinuerligt samarbete med projektgruppen från Riksbyggen. Mera utförlig information och underlag för projektet kommer längre fram.