Sopsortering

I vår förening sopsorterar vi enligt nedan

I Miljörummet slänger vi:

  • Matavfall (organiskt) i för ändamålet avsedda påsar. Inga plastpåsar får slängas bland matavfallet.
  • Brännbart
  • Plastförpackningar
  • Metall (konserv-/dryckesburkar) all annan metall skall till återvinningsstation.
  • Småbatterier (all annan typ av batterier skall till återvinninsstation.
  • Lampor och lysrör
  • Mindre elektronik

Bakom expeditonen slänger vi:

  • Färgat och ofärgat glas
  • Papper
  • Kartong

För allas trivsel skölj ur metall och plastförpackningar och vik ihop förpackningar så blir det bättre plats i containern.