Underhåll av lägenhet

Läs igenom vilka regler som gäller för underhållsansvar i din lägenhet

Ladda ner nedanstående dokument över föreningens regler för golvvärme.

Enligt föreningens stadgar gäller nedanstående
§36 Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som
innefattar

  1. ingrepp i bärande konstruktion,
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten
    Fyll i nedanstående blankett och skicka in till styrelsen innan du påbörjar renovering i din lägenhet

Att tänka på vid kontakt med hantverkare