2021

Uppdaterad 2022-02-17

Ordförande:Annika Lindkvist
Vice ordförande:Anna Karin Apelgren
Sekreterare:Wiktoria Baranowska
Ledamot:Alfonso Letelier
Jan Andersson
Patrik Grahed(Riksbyggen)
Suppleant:Timmy Ek
Michael Lindström
Mikael Olsson
 Marcus Hedenskog(Riksbyggen)
Revisor:Jan Wojnicki
Revisorsuppleant:Lars Kotte
Valberedning:Bo Nilsson(sammankallande)
Tony Rosenlöw