Festlokal

Under rådande Pandemi med strikta begränsningar för hur många personer som kan samlas, är det fortsatt inte möjligt att hyra festlokalen.