2023

Uppdaterad 2023-05-10

Ordförande:Annika Lindkvist
Vice ordförande:Anna Karin Apelgren
Sekreterare:Wiktoria Baranowska
Ledamot:Jan Andersson
Timmy Ek
Patrik Grahed(Riksbyggen)
Suppleant:Michael Lindström
Mikael Olsson
Marcus Hedenskog(Riksbyggen)
 
Revisor:Lars Kristoffersson
Revisorsuppleant:Jan Wojnicki
Valberedning:Bo Nilsson(sammankallande)
Tony Rosenlöw