2022

Uppdaterad 2022-05-07

Ordförande:Annika Lindkvist
Vice ordförande:Anna Karin Apelgren
Sekreterare:Wiktoria Baranowska
Ledamot:Jan Andersson
Timmy Ek
Patrik Grahed(Riksbyggen)
Suppleant:Michael Lindström
Mikael Olsson
Marcus Hedenskog(Riksbyggen)
 
Revisor:Jan Wojnicki
Revisorsuppleant:Lars Kotte
Valberedning:Bo Nilsson(sammankallande)
Tony Rosenlöw